MILJÖ & KVALITÉ

Flytt Sverige arbetar med kundanpassade flytt och transport tjänster som har höga krav på varsamhet och trygghet. Det gör att vi har höga krav på våra medarbetares kompetens. Vår syfte är att hålla goda och långsiktiga affärsrelationer med våra kunder och göra de nöjda. Därför är det viktigt för oss  att vi lever upp till kunders förväntade kvalité. Det gör att vi genomför regelbundna kvalitetsmätningar för att säkerställa kvalitetsnivån. Vi är certifierade enligt

För oss är det viktigt att ta ansvar för miljön och vi arbetar aktivt för att minska företagets miljöpåverkan. Vi uppfyller alltid de miljö lagar, förordningar och andra krav som ställs på företaget. Vi arbetar ständigt för att förbättra vårt ledningssystem och prestanda inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.